Vekkeklokker

09jan15

Vekkeklokker

Vekkeklokker er noen fine og nødvendige greier. Vi omgir oss med det daglig. Vi setter alarmer på for å nå ting, huske ting og ikke minst våkne opp til et gitt tidspunkt for å være i rytme med omgivelse, transport, studier og jobb. Alt surrer rundt Klokka og tidsskjemaer. Det er bra og en trygghet for synergien mellom meg om omgivelsene funker når jeg når flyet, klassen og middagen. Vi har en sånn gammeldags klokke som starter å ringe på bestemt tidspunkt og krever at vi slar den halvt i hjel for at den skal gi seg. Ofte når vi er trette så lar vi den ringe hver 5 minutt for å få litt ekstra tid, sove litt til. Det er egentlig deilig, men det går jo utover den tiden vi skulle ha til andre ting?

Vel, her er mitt poeng, ikke tiden og skolen og middagen men en del andre alarmer som vi ikke forholder oss til som ødelegger synergien med de vi er satt til å leve med. Når vi ignorerer alarmen mellom ektefeller og bare sover videre og ikke bryr oss om at det er på tide…….. Når vi ikke kontakter venner der alarmen har ringt stille i lang tid. Kanskje som en indre stille vibrasjon der du vet at du skulle ha tatt kontakt eller sagt hei eller sendt en sms?

Vi registrerer alltid alarmer. Vi hører de. Vi føler de. Av og til er de ubehagelige, høye, lave eller snikende. Det å ignorere de gjør at du fjerner deg fra det som er alarmens budskap. Klokke alarmen er jo en tids alarm. Den har alltid en underliggende agenda. MEN en moralsk alarm, en relasjonell alarm. En ekteskaps alarm har andre toner og oppleves og ”høres” på en annen måte.

Om du ignorer den åndelige alarmen så skaper det avstand og avstanden i relasjoner er alltid frustrerende og åpner opp for barriere bygging istedenfor brobygging. Når relasjons alarmen går så er ikke løsningen å snakke til andre om den du skulle snakket til. Da er løsningen å snakke til. Du vet selv når du skulle ha gjort det!

Når alarmen kimer i forhold til Gud så er det som en kirkeklokke. Ikke en skremsels klokke som sier du er en synder og forsvinner ut av Hans nærhet. Nei totalt motsatt. Det er en invitasjon til relasjon og felleskap. Gud er ikke på jakt etter dine dårlige gjerninger men ditt hjerte og vil etablere en livslang relasjon der dere kan gjøre denne utfordrende livs reisen sammen.

Hva med å bestemme oss for at alarmer er bra. Da våkner vi og kan ta gode valg og reflektere på hva er det egentlig alarmen sier til meg og hva vekker den meg opp til. Der er da vi kan starte og arbeide mot de tingen som kan gå galt i våre liv.

Ønsker deg en god helg og husk å stå opp når klokka ringer!.

J


Så var det dette med synd da.

Bibelen sier alle har syndet og har ingen ære (eller aksess) til/i Hans verden. Litt fritt oversatt da, men du skjønner bilde. Det virker som om vi alle bare leser innledningen og så kjenner vi på vår egen følelse og bygger opp om tidligere dommedags forkynnere og vips så har vi et klart bilde. Er det slik at gGud kommer til å dømme meg når vi kommer til livets avslutning eller hvordan skal vi forholde oss til det? De gode nyhetene er at du er allerede dømt! Du er både funnet svak, som en lettvekter og ikke god nok. DERFOR lot han straffen som DU skulle hatt (jeg også), ramme Han, Jesus Kristus slik at du skulle gå FRI. Bibelen sier også at synde anklagene som gikk imot oss pga lovens bud og krav. Dvs at vi ikke strakk til i standarden og falt totalt igjennom på om vi var gode nok. Akkurat det tok Jesus med seg på korset og naglet det til treet og på den måten sier bibelen at dommen ble oppfylt i Jesus. Ja ikke bare det men mye mer. Det står i samme rennet at Han avvæpnet maktene og myndigheten og stilte dem (alle maktene  og demonene) åpenlyst til skue da han triumferte over dem på korset. Så egentlig er hele rukkelet med dine synder, feil og mangler gjort opp for, betalt for av Jesus Kristus. Akkurat derfor er HAN bibelens sentrale person. Fordi han dealte med det som er vårt grunnleggende utfordring, relasjonen med Gud vår kjærlige Far. Men så er neste kapittel om du stadig følger meg. Når jeg roter det til da igjen. Hva skjer da? Så bra du spørte. Vel bibelen sier at vi elsker fordi Han elsket oss først. I kjærligheten er tilgivelsen. Så tilgivelsen er ikke bare i fortid eller nå tid. Den er også i fremtid fordi Jesus kjærlighet er evig, total og over alt. Men sier du, hvorfor er det så mange som ikke tar i mot denne kjærligheten? Vel, det må du nesten spørre de om. Jeg tok imot denne kjærligheten og tilgivelsen fordi det rett og slett trengtes i mitt liv. Fikk det ikke til. Jeg tror at en av de tyngste grunnen til at så få tar imot tilgivelse, opprettelse og troen at de tror at Gud fortsatt dømmer dem. De tror at man må ligge på knærne hele dagen, si frem bønner og lese 23 kapiteler hver dag. Og enda ikke være god nok. Det er temmelig langt fra sannheten. Bibelen sier også at det er Guds godhet som driver oss til omvendelse. Når du får smak på denne kjærligheten, tilgivelsen og opprettelsen så blir gjensvaret at man vil lære dette mer å kjenne. Bibelen sier at vi elsker fordi Han elsket først. Men sier du, vil han ikke holde opp alle mine synder mot meg slik at jeg skal være ydmyk og holde meg til syndsbekjennelsen? Vet ikke hva du bekjnenner men jeg bekjenner Guds Ord og tro og håp, og fremtid. Hør hva bibelen sier i Romerne 4:  7 “Salige er de

        som har fått sine overtredelser tilgitt

        og sine synder skjult.

     8 Salig er det menneske

        som Herren ikke tilregner synd.”

Gud er ikke på jakt etter synd. Han er på jakt etter tro og rettferdighet. Hør her fra Galater brevet: 1:13 “Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: Forbannet er enhver som henger på et tre. 14 Dette skjedde for at folkeslagene ved Jesus Kristus skulle få del i den velsignelse som var lovt Abraham, og for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om.”

 Dette blir litt dypt, men pytt pytt. Abraham kalles for troens Far i bibelen. Det som forfatter Paulus sier her er at Gud kjøpte oss fri fra alt messet vi rotet til ved å gi Jesus som var totalt uten synd og urenhet. Han fikset opp, også ville Gud at disse velsignelsene skulle bo i oss. Rettferdighet, tro, glede, håp og helbredelse fra fortidens sår. Det er kjærlighet det. Vel sier du, dette er for godt til å være sant. Neida, det er bare begynnelsen. Gud har mer på lager og nå kommer mitt poeng. Gud trenger ikke våre bekjennelse av nederlag og synd. Han trenger at vi tar imot det vi allerede har fått og lar det få ha fokus, vokse og få næring i våre liv. Det du gir oppmerksomhet det vokser, Om du gir oppmerksomhet til synd, grådighet og egoisme så vokser det og troen i deg dør. Gir du oppmerksomhet på Gud og den løsningen han har allerede gjort for deg så kommer et type liv du tidligere bare kunne drømme om. Indre fred og harmoni. Utfordringen min som far, ektemann og pastor er å stadig, stadig ha fokus på det Kristus gjorde, og det Han er i stand til. Ikke det jeg fikser. Jeg starter hver dag med å sett fokus den veien så blir resten av dagen rimelig grei fordi nå lever jeg ikke lenger selv men Han lever i meg. Religion er botsøvelser uten liv og kristen bonderomantikk. Kristus er en person som er Nåde og sannhet. Når flere og flere innser at eget strev og kav ikke duger skal våre kirker og bedehus oppfylles av mennesker som bekjenner og tror hva de allerede har fått og starter på veien med å lære Han å kjenne og lese bibelen som en instruksjons bok til livet og ikke en bok til dom og nederlag.

Ha en inntresann jul! Jostein


BIBELSKOLE 

Hvem har ansvaret for at neste generasjon ikke tryner når de kommer på høyskoler og de får høre at du må tro på noe du kan bevise, og at det er så mye motsetninger i Bibelen at den kan man ikke tro på?

I mange år, i mange forskjellige former, har Norge hatt bibelskoler og andre skoler med en større hensikt enn å få penger inn, bygge imperier og kirkesamfunn. Det springer ut fra ønsket om å bygge den troende. Trene lederen og bygge et fundament som tåler den verden som kommer. For den kommer. Vi vet også hva som skjer når høyskoler, universiteter og akademia griper studentene. De blir utsatt for et paradigme uten Gud. Ja, vil mange si, velkommen til verden. Akkurat, velkommen til verden. Når vi vet hvordan vår nye verden er, så bør vi kanskje gjøre nye tiltak.

LES OGSÅ: 900 unge satser på bibelskole

Ta noen viktige og store aktører i denne verden. Skolesystemet. Det er generelt lagt opp til informasjon om religionene. Ikke den kristne tro. Det vil si at en elev får ikke trosopplæring eller dypdykk i den kristne tro, men informasjon om mange forskjellige religioner, siden vi lever i et samfunn som ikke lenger har noen absolutter eller tydelig fundament i forhold til tro. Det er barnehage. Fra vi leverer de som toåringer. Det er barneskolen. Det er ungdomsskolen. Det er videregående. Barna går i institusjon fra morgen til kveld fem dager i uken, og det finnes ikke et kristent verdensbilde. Jo, jeg vet det finnes noen kristne barnehager og skoler, men det er forsvinnende lite.

Den andre store aktøren i våre barns liv er media. Face it. Der er det begjæret og underholdning som teller. Der har foreldre og foresatte liten kontroll. De tror de har det, men sannheten er at den er forsvinnende liten. Vi er i en annen verden hele tiden. Vi lever virtuelt, og barna er ikke i treet og på lekeplassen lenger.

LES OGSÅ: Kristne 
innvandrere får gratis 
bibelskole

De er i den virtuelle verden der man er foran en liten eller større skjerm. Mitt poeng har du sikkert skjønt. Hva i all verden er det som finnes i fundamentet på barnet ditt? Barnebarnet ditt? Hva finnes av verdier, gudsforståelse og opplevelser som gjør den nye verdensborgeren i stand til å møte denne nye verden og bevare det som finnes av tro? Det har vært fokus på tro på hjemmebane. Det har vært trosopplæring i folkekirken. Dette er bra, men jeg sitter med en følelse at vi gir opp og bakker ut og lar nytelsessyken ta oss. Denne kampen om troen for neste generasjon må drive oss til kreativitet og engasjement. Man kan faktisk ikke gjøre nok for at barna våre skal gripe troen, vokse i troen og bli grunnfestet i troen.

LES OGSÅ: Veien Bibelskole og Redding

Påstand: Alle som tilhører den kristne tro i Norge burde hatt minst ett år på bibelskole. Fulltid. Er vi blitt litt naive eller har vi gitt opp som foreldre, pastorer og ledere? Kjører vi programmer uten målsetninger. Hva er ideen med å få et barn? Hvem har ansvaret for at neste generasjon ikke tryner når de kommer på høyskoler og de får høre at du må tro på noe du kan bevise, og at det er så mye motsetninger i Bibelen at den kan man ikke tro på?

Har neste generasjon fått trosopplæring før de havner i en ny by, uten mor og far, uten ungdomslederen og det er fri flyt av tanker, ideer, moral på avveier og studentene får alkoholproblem fordi det ikke lenger er noe som er feil. Alt er bare rett.

Jeg tror at alle burde ha ett år på fulltids bibelskole. Ikke for en større hensikt enn å investere i det viktigste et menneske har. Troen sin. Vi som foresatte og ledere må ta dette på alvor og skape en ny holdning der vi istandsetter neste generasjon til å bli vinnere i dette spillet. Ellers taper de, og da taper vi. Det tar bare et par generasjoner, og alt er tapt. Men vi er ikke av de som tenker sånn.

Vi er av de som sier at vi kan bygge Guds rike gjennom lokalforsamlinger og kirker som gjør trosopplæring levende og attraktivt og nyttig for neste generasjon så de ikke taper troen, men vokser i troen og blir stående etter å ha overvunnet alt. I dag bestemmer vi hvordan vi skal ha det i morgen.


Avskaff slaveri i Norge
I den politiske plattformen til regjeringspartiene oppgir de at de skal «Styrke arbeidet mot menneskehandel». Det hjelper ingen så lenge det kun er bokstaver i et tykt dokument.
For å avskaffe slaveri i Norge vil det være behov for å utfordre regjeringen og norske politikere til å se på hvilke tiltak de kan iverksette for å bekjempe menneskehandel. Vi trenger en lovgivning som gjør Norge til et mindre attraktivt marked. Vi vet og at politiet allerede gjør en kjempeinnsats, men vi trenger en større satsning på en så stor, krevende og sammensatt utfordring. Norge burde være et foregangsland for å bekjempe det moderne slaveriet.
Jeg tror at menneskehandel kan avskaffes, men om vi skal bekjempe menneskehandel må vi vise vilje, evne og mot og vi må stå opp for ofrene. Det ønsker vi å bidra til at flere nordmenn gjør. Frihet14 har allerede promotert Frihet15. Da er målet at det blir en solidaritetsmarkering i 10 ulike byer på samme dag. Vi tror at sammen kan vi stoppe slaveriet i Norge.

Frihet14
Frihet14 er gjennomført både i Oslo og Stavanger. Totalt er var det i underkant av 1300 personer som møtte opp på solidaritetsmarkeringene i Spikersuppa i Oslo og på Torget i Stavanger. Frihet14 var en offentlig markering som ønsket å få ut budskapet om aktualiteten rundt det moderne slaveriet. Hensikten var å øke kunnskapen om menneskehandel som reell problemstilling, og å markere vår solidaritet med ofre for menneskehandel. Gjennom appeller og seminar fikk vi økt kunnskap og forståelse av viktigheten av at ulike aktører står sammen.
Som pastor og initiativtaker mener jeg at kirken har et moralsk ansvar til å stå opp for de som ikke har en egen stemme, vise vår solidaritet med ofrene og å aktivt markere motstand mot noe av det verste som kan hende et enkeltmenneske. På Worship night både i Oslo og Stavanger under Frihet14, og på alle gudstjenestene i Intro den påfølgende søndagen fikk vi muligheten til å gi en pengegave til de som jobber for å bekjempe slaveri, og til å be om at flere ofre skulle bli satt fri, også i Norge, og at kriminelle nettverk skulle bli oppløst, at bakmenn skulle bli straffeforfulgt og at flere skulle reise seg å bruke sin stemme og tale saken for de som er forkastet og forsvarløse. Mer enn 2000 personer tok del i denne bønnen på disse møtene.
Lime saken som ble rullet opp i media uken etter viser at det er behov for slike bønner, og at menneskehandel i form av tvangsarbeid foregår også i Norge.

Trenger vi slike markeringer som Frihet14?
Det er behov for å markere motstand mot å kjøpe varer og tjenester levert av ofre for menneskehandel. Der hvor det finnes en etterspørsel vil det alltid være et marked. Norge er et attraktivt marked for menneskehandlere.

Statistikkene viser at det er behov for bevisstgjøring av norske menn. 13 prosent av norske menn oppgir å ha kjøpt sex ved en eller flere anledninger. Tanker om at kjøp av seksuelle tjenester er en handel mellom to likeverdige parter, og argumentasjon om at de ikke visste, eller ikke forstod må adresseres. Realiteten bak prostitusjon er oftest fattigdom og tvang.

”Not for sale” aksjonen under frihet14 viser at det var et stort antall mennesker som markerte motstand mot at mennesker blir solgt som en forbruksvare fra den fattige delen til den rike delen av verden. Aktiviteten på Facebook med over 75 000 klikk på innlegg der ulike personer viser plakaten Not for sale viser at det er et stort engasjement i saken. Dette sammen med de 900 delingene på Instagram om Frihet14, viser at arrangementene hadde en rekkevidde langt utover de som deltok på de offisielle markeringene.

Det er derfor viktig å fokusere på det vi kan gjøre noe med. En ting som alle kan gjøre er å søke informasjon gjennom å sette seg inn i realitetene, og å aktivt støtte organisasjoner som jobber for å bekjempe menneskehandel.
Frihet14 har valgt å promotere og være en støttepartner A21.
A21 Norge
A21 er en global organisasjon med 10 kontor i 9 ulike land som har som mål å bekjempe slaveriet i det 21 århundre. I løpet av dette året har A21 etablert Norges kontor i Stavanger. Fokusområde her vil være på forebygging og kompetanseheving gjennom undervisning, informasjon og holdningsskapende arbeid. A21 har nylig lansert et skoleprogrammet som er tilpasset bruk i skole fra 12 års alder og oppover. Jo tidligere en bevisstgjøring starter jo bedre vil effekten være. Vi ønsker derfor velkommen en organisasjon i Norge som har et forebyggende perspektiv.

Tanken er at jo flere som er bevisst og vet hva de skal se etter – jo større er sjansen for å kunne identifisere flere ofre. Om vi ikke vet hva vi skal se etter, risikerer vi at brutale bakmenn får fortsette sin kriminelle virksomhet med mishandling, utnyttelse av sårbare mennesker og misbruke de til tvangsarbeid og prostitusjon.


Gi aldri opp

30sep14

Gi aldri opp

Galaterne 5:9 La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp.

Mye av grunnen til at mange ikke hører Guds stemme eller når sitt potensiale er at de gir opp!

Paulus og silas hadde Worship night i fengslet og gav seg ikke kvart over ni, men kjørte på og ville ære Gud og se det de drømte om komme. HJadde de gitt seg før ville ikke miraklet skjedd. Apgj16:25. Mage hadde gitt seg og lagt seg til å sove o mistet sitt mirakel. Vårt motto skulle være alltid : Never never give up! Gi aldri opp. Eller: Slutt med å gi deg.

Jeg vil oppmuntre deg til å ikke slutte kå være sammen med Gud og høre hva han har å si. Ikke stopp å tro ORDET som er fullt av oppmuntringer til å tro Gud for mirakler og undeergjerninger. En person som tror på Gud og Hans ORD blir ikke overvunnet.

Ofte så sier vi:

  • Jeg får aldri den nye jobben
  • Jeg blir aldri gift
  • Jeg blir aldri gjeldfri.
  • Jeg blir eller får aldri……

Sånne ord eller innstillinger tar oss aldri frem til det vi trenger.

Hva med å si det som det er til Gud:

  • Du trenger en partner!
  • Du trenger en jobb eller en ny jobb.
  • Du trenger venner.
  • Du trenger å få kraft til å holde ut.
  • Du rett og slett trenger HAN som er vårt håp og mirakle i ditt liv! Si det ut til HAN.

Bibelen sier i Matteus 7 at den som ber han får, den som leter han finner og den som banker på skal det lukkes opp for. Det står ikke at den som gir opp han får…. La oss hjelpe hverandre til å holde ut, ikke gi opp og bare fortsette og da vet vi at vi skal høste og se det vi ba om komme.

En av de største grunnene til at mennesker gir opp er at de stopper opp eller gir seg.

Ja men sier du, jeg har ventet så lenge…. Ja hva skal man si til det?    ”La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp.”

Amp sier: And let us not lose heart and grow weary and faint in acting nobly and doing right, for in due time and at the appointed season we shall reap, if we do not loosen and relax our courage and faint.

CMN. Don´t give up.

J


Lederskap i kirken 2014

La oss se på lederskap I kirken 2014. Jeg selv har en bachelor i Teologi og Ledelse fra HLT i Oslo. Det finnes tusenvis av definisjoner av hva lederskap er og mange er sikker super bra. En definisjon fra bibelen er å være hyrde. Men hva betyr det? Ofte så tenker vi omsorg, sjelesorg og prøve å skape konsensus omkring gitte saker. Det er jo fint,  men langt fra nok. Å lede en flokk med sauer krever mot, langsiktighet og tillit over tid. Noen vil jo ikke la seg lede i det hele tatt. Tenk om sauene skulle ta seg et sauemøte og velge om hyrden er rette person? Noen søstre kjenner en annen flokk som advarer de mot å ha noen hyrde fordi de har lest om noen som ble såret en gang.  Konsensus er best. Vi gjør hva vi føler og går på den stien vi gikk i går og året før. Den er trygg. Skal vi på berget her oppe, på gamle landet la kirken nå sitt potensial må vi la lederne lede. Enhver kirke har en oppgave, kall og mandat. Det er lederens oppgave å samle alle som mener at nettopp denne kirken er deres hjem og familie til å enes om nettopp kall, mandat og oppgave. Det vil si at tydelighet gjennom tjenerskap og lederskap er essensielt. Det er ikke slik at alle skal få gjøre hva de mener er rett. Heller ikke gå den veien de vil. Da vil kirken miste momentum og man gjør mye men går ikke i samme retning.

Har vi lederfobi i Norge? Vel, ikke vet jeg, men jeg har erfaring fra frikirkelighet gjennom 30 år og sett ledere komme og gå. Idag har jeg det privilegiet å lede en kirke som modellerer opp en ny type måte å bygge kirke på. Det spennende og en takknemlig oppgave. Men historien viser oss at nettopp lederskap kan få en kirke til å blomstre og av og til å kollapse. Spørsmålet er jo hvordan kan man la seg lede og frigjøre ledere til å lede og ikke bare tilfredsstille etterspørselen fra flokken? Alt i kirken bygger på tillit. Har du ikke tillit så følger du ikke. Men av og til er lojaliteten til kulturen, bygget, historien så sterk at man kjemper imot noen som vil gjøre fremtiden annerledes. Da kan man lure på hva er motivasjonen til å stoppe ledere til å lede. Er det mistillit så er det greit. Da må man si det, men er det frykt så må man jo komme over det også? Ofte er kirker demokratisk ledet i en eller annen form og modell. Men betyr det at flertallet alltid har rett? Om sauene har frykt for å gå over fjellet for der har de aldri vært før. Bare hyrden har aning. Han VET det for han har vært der. Ledere ser lenger, vet hvor de skal og hvert fall hvorfor de skal der. I et demokrati kan et mindretall stoppe fremdriften og binde lederen og lederskapet. Er det bra? Ja og nei. Er det en god leder er det ikke bra. Er det en dårlig leder er svaret ja. Så hva skal man gjøre? La ledere prøve seg og lag sikkerhets ventiler i tilfelle «krig». Hos oss har vi tilsyns menn som kan avsette nettopp lederen om han ikke leder i forhold til moral, teologi og visjon. Hensynet til flokken og hensikten må alltid være større enn  respekten for en dårlig og fallen leder. MEN la oss være rause med de som tør og vil lede. Sannheten er at uten gudgitte ledere vil kirken stå på stedet hvil i beste fall, og det vil vi vel ikke? @krogedaldundee


Et forvirret nyhets bilde
Jeg er av de som leser nyheter. Hele tiden alle typer. Liker å fylle med og ser det som viktig å være orientert i nyhets bilde.
Det er ganske mye som skjer om dagen. Midtøsten og krigene der, men også i Afrika og Asia og andre pågående konflikter som i Mexico og andre plasser som ikke kommer opp i nyhets bilde.
Jeg gremmes av Odd Karsten Tveit og andre journalister som er så til de grader ensidige i sin fremstilling av konflikten i Gaza. Det virker som om Rød politisk avdeling i NRK huset har frie tøyler og at ikke selv eier som er den norske stat vet å stoppe journalist med egen agenda. Men det er vel slik livet er. En som har en posisjon kan si hva som oppfattes som rett og riktig og servere det som sannhet. Derfor burde vi aldri ta for gitt at noe som serveres som en sannhet er en sannhet. Som regel er det mye mer og mye bredere. Jeg spør meg selv. Hva er sant? Og jeg sveiper over og får med meg kristen vinklingen. Får med meg internasjonale dekning for nettopp å gjør meg opp en mening selv. Media dekning er ganske komplisert og det å være en Kristus etterfølger i 2014 med så enormt mye påvirkning i dags media samt teologiske strømninger og et utdannings samfunn som har en sekulær vinkling kan skape både det ene og det andre.
Det store spørsmålet er jo hva i all verden sier Ånden til kirken i dag? I alle tider og til alle tider så har krig og rykter om krig vært sentralt i vår virkelighet. Mennesker er og blir onde og er ganske så primitive når det kommer til hvordan de kommuniserer. Makt og våpen er ikke akkurat noe som skaper dialog. Men i mitt liv som mann, far og pastor så er det så viktig for meg å navigere i vår tid med noe som går dypere. 7 ganger oppmuntrer Ordet oss i Åpenbaringsboken om at vi skal lytte til NRK og VG for å ta riktige valg og sveipe innom Facebook for å bli justerte. NEI, Nei og atter et nei. Ånden er ganske så oppdatert på livene våre. Han mener faktisk noe om de også. Jeg vil oppmuntre deg til å styre livet ditt mer tydelig. Søk innover mot Gud. De eldgamle disiplinene som Ordet, bønn osv gjelder også i dag. I det å høre Guds stemme ligger også vår trygghet. Her ligger også vårt potensial og fremtid. Når vi sier: ”Tal din tjener hører” så aktiviseres himmelen og Gud vil formidle noe som kan hjelpe deg. Justere deg og skape trygghet i en forvirret verden. Når samlivet knirker kan det være Gud har noen gode ideer. Når en kirke ikke fungerer etter planen så er Gud klar til å gi signaler som kan justere kursen og hjelpe til. Å høre på Gud er å innstille antennene på en annen kanal. Stillhet er ofte en mangel vare men bør oppsøkes. Alle kan høre fra Gud. Gud taler i ordet sitt og når man har fått Guds Ånd kan man også høre og forstå Hva som er på Hans hjerte. Tenk hva som skjer når Guds vilje skjer i de Kristus troende. Guds rike blir synlig her og nå! #hvasierånden


Denne var så bra at den kunne få litt spalteplass OG det mest nyttige er at det ofte ikke bare gjelder pastor og ledere men alle som stikker hode frem…..

 

7 Ways to Hurt Your Pastor

7 Ways to Hurt Your Pastor
Pastors love their churches and the members. They are really committed to their callings. But they are real people who can really be hurt.

If you really want to hurt your pastor, then this article is for you.

This past week alone, I had conversations with dozens of pastors. These pastors love their churches and the members. They are really committed to their callings.

But they are real people who can really be hurt.

The pastors I spoke with this past week shared with me seven common themes of the things that hurt them the most.

So, if you really want to hurt your pastor, follow these guidelines carefully.

1. Criticize the pastor’s family.

Few things are as painful to pastors as criticizing their families, especially if the criticisms are related to issues in the church.

2. Tell the pastor he is overpaid.

Very few pastors really make much money. But there are a number of church members who would like to make the pastor feel badly about his pay.

3. Don’t defend the pastor.

Critics can be hurtful. But even more hurtful are those who remain silent while their pastor is verbally attacked.

Silence is not golden in this case.

4. Tell your pastor what an easy job he has.

It can really sting when someone suggests that the pastor really only works about 10 hours a week. Some actually believe that pastors have several days a week off.

5. Be a constant naysayer.

Pastors can usually handle the occasional critic. But the truly painful relationships are with church members who are constantly negative.

How do you know you’ve succeeded in this regard? The pastor runs the other way when he sees you.

6. Make comments about the pastor’s expenditures.

I heard it from a pastor this past week. A church member asked, “How can you afford to go to Disney World?” Wow.

7. Compare your pastor’s preaching and ministry unfavorably to that of another pastor.

Many times, the member wants you to know how much he or she likes that pastor on the podcast compared to you. If you really want to hurt your pastor, you can make certain he knows how inferior he is.

So, if your life’s goal is to hurt your pastor, one or more of these approaches will work just fine.

But, if you are like most good church members, you want the best for your pastor. So just do the opposite of these seven.

And if you are worried that your pastor will not remain humble unless someone puts him in his place, don’t worry. There will always be plenty of those other church members around.

Do you identify with these seven items? What would you add?  


Hvorfor skulle DU søke Intro Academy?

Her er noen gode grunner:

1. Du trenger et sterkt fundament i livet ditt med Guds Ord
2. Du trenger å bli bedre kjent med deg selv, dine gaver, talenter og potensial
3. Du trenger å deale med løgner og misforståelser av hva er sant og ikke
4. Du trenger å få klar retning på livet ditt ellers er det noen andre som styrer
5. Du trenger å bli kjent med Den hellige Ånd som venn og veileder
6. Du trenger å skjønne at KIRKEN er verdens håp
7. Du trenger å se at du er skapt til å være sammen med andre og ikke leve for deg selv
8. Du vil bli utfordret og strekt
9. Du vil skjønne dybden i Ordet
10. Du vil få en bredde i undervisning som gir deg et brett syn på livet
11. Du er med i hjerte av en voksende kirke
12. Du blir utfordret til å leve og lede som Jesus
13. Du vil se ende tiden med nye øyner
14. Du vil se at hver eneste dag i ditt liv har en verdi
15. Du vil se deg som en del av løsningen på vår tids utfordringer
16. Du vil se at vi som kirke kan reelt utgjøre en forskjell med fattigdom og det moderne slaveriet
17. Du vil få støtte av statens lånekasse
18. Du vil oppdage sider du trodde du ikke hadde
19. Du vil se mer av Gud på det året en ditt hele liv tidligere
20. Du vil treffe ledere fra Europa som står midt oppi det som er bønnesvaret til tidligere generasjoner
21. Du vil treffe alle Intro pastor parene og skjønne hjerte i Intro
22. Du vil bli plassert i team som utgjør en forskjell
23. Du vil få muligheten til å dra på turer med en hensikt
24. Du kan gå videre og bli en kirkeplanter
25. Du kan bli større, sterke og friere som menneske
26. Du vil definitivt skjønne forskjellen på lov og nåde
27. Du vil erfare at staben i Academy vil ta deg dypere, sterkere og lengre som Kristus troende.
28. Du vil skjønne at Kristus i deg er håpet om herlighet
29. Du skjønne at Han som er i deg er større en han som er i verden.
30. Du vil komme tett på ledere som deler livet med deg og planter drømmer større enn …….
31. Du vil regelmessig få innputt som gjør deg i stand til å reflektere og vurdere.
32. Du vil skjønne at din alder ikke spiller noen rolle. Academ er for de sm vil videree med Kristus i alle aldre!

Hadde jeg vært veldig ung i dag så hadde jeg tatt minst ett år på Intro Academy fordi dette driver oss:
«Vi forandrer vår verden ved å være en stadig voksende kirke som er attraktiv for de som ikke er så vant til å gå i kirken, og utruster mennesker til helhjertet etterfølgelse av Jesus Kristus.»


Hvor ble det av pionerene?

Bibelen forteller oss at Gud satte i kirken…. Dvs at fra Hans perspektiv finnes det som skal være i kirken. Vi elsker historie og gode ”storyes” om helter som har levd. De som reiste til Kina, de som reiste til Sør Amerika i BÅT! Kirken i Norge er født av en ukuelig vilje til å gå videre. Misjons organisasjonene gikk på kallet om å gjøre det ekstraordinære ut fra et oppdrag som er ganske så generelt men utfordrende nok. Hver by og bygd i Norge har et bedehus eller 5 samt en visuelt tydelig kirke. Det er vår nære historie. Et kjennetegn på at ting stopper opp er når vi begynner å slippe frem historikerne som gjerne har en master eller Phd i emnet og vi ser på historien og tegner og forteller om hva som skjedde. Forstå meg rett, dette er ikke noen form for kritikk til noen, men en observasjon av noe som stopper opp. Det som ikke stopper opp er sekulariseringen i samfunnsrommet. Der media setter tonen og vi lever INSTANT med video klipp, bilder og meninger og bretter ut våre liv i en mengde som kan ta pusten fra de fleste. Bibelen sier SELA. Betyr noen som: Ta en pause og tenk litt. Jeg er barnebarn til misjonær Alfred Lien og Jesper Krogedal som var emissær i NLM. Deres historie trigger meg. De levde med en stor hensikt, store liv og brukte det de hadde i sine hender til oppdraget. Jeg tenker på Hans Nilsen Hauge som formet og skjerpet landet med sin entreprenør gave. Så mange bedrifter ble startet og Ordet stod i sentrum og felleskap ble inspirert og det etablerte ble utfordret til å retenke. Uansett så er det noe med pioneren, entreprenøren som også er gitt til kirken for at den skal brukes til Guds ære og Kirken fremvekst og utbredelse.
I kirkens historie så er det menn og kvinner som har hatt en oppvåkning og utilfredshet om Status Que. De gjorde hva de kunne for å forandre verden til noe bedre. Fra et lederskaps synspunkt så er sidespor den største fienden til å holde kursen mot oppdraget om å ha innflytelse og samfunnsforandring i verden. Det finnes mange sidespor i dag. Det er bare å lese overskriftene i den kristne medie verden. Kan vi gi entreprenørene og pionerene plass i kirken til å gå videre? Mange er i dag suksessfulle forretningsmenn og kvinner utenfor kirken. De er i lederstillinger i mange bransjer. Kirken må ikke slippe gavene som tar oss videre inn en tidsalder der det kreves mot, kompetanse, sterk utrustninger og teamarbeidere. Jeg tror at vi som ledere må sette tonen, elske det frem og tørre ha folk rundt oss som er sterkere, bedre og mer utrystet til å la den samme ånd som startet misjons organisasjonene, nye kirker og pioner arbeid for Guds Rike være tett på kirken. Uten de gavene blir vi svakere og mister momentum. Jeg tror at denne tiden er tiden for kirken til å finne sin plass og være med å påvirke enkelt mennesker og miljøer med det evige ORDET. Ps Gary J. Clark sa det slik på SENDT konf i Oslo nylig: ”Om vi leser Bibelen vil vi ha en god sjanse til å ende opp på en god plass.” Guds Ord og Guds hensikter er de eneste og beste forandrings faktorene i vårt samfunn. JK

http://www.churchleaders.com/pastors/pastor-articles/173946-carey-nieuwhof-church-needs-more-spiritual-entrepreneurs-not-shepherds.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=clnewsletter&utm_content=CL+Daily+20140422