Archive for mai, 2021

Hvem følger du? Hvem følger du? Hva følger du? Hvorfor det og hvorfor ikke? Sånne spørsmål tar veldig mye tid å svare på fordi man må gå hakket dypere for å svare. De er viktige på alle livets nivåer. Det reflekterer verdier, visjoner og sosialt samkvem. Noe av det første Jesus gjorde når han startet […]


Snart valg i Norge. Snart valg i Norge og i et levende demokrati har vi den enestående muligheten til å forme fremtiden til nasjonen. Faktisk og reelt. I dette blir vi kastet ut i valgets kval der vi faktisk må velge på det som skal velges på. Når vi velger i politikken så velger vi […]