Archive for oktober, 2014

Avskaff slaveri i Norge I den politiske plattformen til regjeringspartiene oppgir de at de skal «Styrke arbeidet mot menneskehandel». Det hjelper ingen så lenge det kun er bokstaver i et tykt dokument. For å avskaffe slaveri i Norge vil det være behov for å utfordre regjeringen og norske politikere til å se på hvilke tiltak […]