Archive for februar, 2014

Nye kirker

11feb14

Nye kirker Jeg er av de som tror at det beste ligger foran. At vi som nasjon har en god fremtid og at kirken som ide, organisasjon eller funksjon aldeles ikke er gått ut på dato men er i ferd med å reise seg og bli noe av det som var Guds hensikt på jorden. […]


Hvor er fokuset? Hva er fokuset i mitt liv? Vi lever i en interesann kultur. Det handler mye om drømmer, selv realisering og potensialet. Dette er kjempeviktig i forhold til forvaltning av eget liv og egne talenter og gaver. Av og til når vi tar valg så er parametere for å ta valget ofte: Hva […]


Å leve med dilemmaer I den siste tiden har vi sett at vi igjen har diskutert livet i mors mage fra mange vinkler. Reservasjons retten til leger mot å henvise til abort. Vi har sett at det stadig vekk er svangerskaps reduksjon, dvs. at om du har flere en ett foster kan du bort det […]


Gebursdag Min kone Brit fyller året i dag. Ikke så mye, bare litt. Ikke noe rundt tall men sånn et lite tall. Vi er gift i 30 år, begge over 50 og har voksne barn som selv står på egne ben og er gifte. Caroline er 23 og studerer til en master og Christer studerer […]


Det behøver ikke være slik det er – Jeg har opp­da­get at det er så mange som ser det som sin opp­ga­ve å være et medie­po­li­ti, med egne stil­lings­in­struk­ser som det er nær­mest et kall å få leve i bak sine smart­te­le­fo­ner og data­skjer­mer. Der­for har ikke krist­ne medi­er noe gjen­nom­slag, hevder Jostein Krogedal. Kir­ken […]