Archive for november, 2008

Church News

29nov08

Så er vi igang med blogg. Hvorfor har en pastor blogg? Grunnleggende så vil jeg gi et glimt hva jeg tenker og hvordan jeg lever. «Word is cheap». Livet er verdifullt. Som pastor leder jeg en kirke og dens oppgave er å kommunisere med mennesker. Da bør vi bruke de virkemidlene vi kan til å […]