Hvem følger du?

Hvem følger du? Hva følger du? Hvorfor det og hvorfor ikke?

Sånne spørsmål tar veldig mye tid å svare på fordi man må gå hakket dypere for å svare. De er viktige på alle livets nivåer. Det reflekterer verdier, visjoner og sosialt samkvem.

Noe av det første Jesus gjorde når han startet sin tjeneste her på jorden var å utfordre de som han ville ha med seg, Følg meg! De fulgte han av mange grunner. Det ble en kjerne på 12 og endel andre kom og gikk. Noen fulgte fordi de så mirakler, andre fordi de ble mette og atter andre fordi de var imponert over budskapet til Jesus og den måten han kommuniserte på. Det er mye som er effekten av å være en Jesus etterfølger, men det som Jesus basic sa vi burde holde på med var å forkynne, proklamere de gode nyhetene og å gjøre alle til disipler, etterfølger av Jesus .  

Her er mitt poeng: Hvem følger du? Er du en disippel? Og hva i all verden betyr det? Jeg kom over dette statementet: “How To Make Disciples in the Everyday Spaces of Life?

The Western church finds itself in the midst of a seismic cultural shift, as secular paradigms threaten to remove any spiritual explanation for life, and Christianity is often viewed with skepticism and cynicism.” Vår verden er definitivt annerledes en den verden som de første etterfølgerne av Jesus levde i. Men det betyr ikke at den ikke kan sammenlignes. Det å være menneske er det samme. Gud er den samme men vår kultur og utfordringer er annerledes. Når Jesus ba oss å følge Han så var det ikke et tidsbestemt epoke. Den utforingen er tidløs og den samme i dag, men utfordringen er annerledes. Forskjellen på den tiden og vår tid kan kanskje mest forståes med at samtids kulturen er mere sekulær en tidligere. Sekulariseringen har gått i et høyt tempo de siste tiårene og da blir premissene på å følge en Guds Rike kultur større en tidligere. Dette er har mage utforinger men også mange muligheter. Paulus sier noe om dette i Romerbrevet 12 vers 2 der han utfordrer oss til å ikke bli så oppslukt av vår egen kultur at vi glemmer hvor vi skal hente idealene og verdien fra.

Men hva er en disippel? Hvem definerer det og hvordan leves det ut?

Ifølge retreatbevegelsens far, Edin Løvås, finnes det seks kjennetegn på en disippel. Disse er: 1. En disippel har en personlig relasjon til Jesus. 2. En disippel lever dagliglivet sammen med Jesus. 3. En disippel blir stadig mer lik Jesus. 4. En disippel gjør Jesus sine interesser i verden til sine interesser. 5. En disippel lever i felleskap med andre disipler. 6. En disippel forenkler livet slik at en kan leve som en disippel.

Vi tenker ofte at det kristne livet leves på søndager og en tur innom en Gudstjeneste gjør susen. Mandag til lørdag er mitt liv med en verdiorientert livstil, der jeg prøver å være et godt menneske.  Hmmm. Edin Løvås never faktisk ikke noe om Gudstjenester eller kirke eller søndag med et ord her. Det betyr ikke at det er feil eller har liten verdi, men i dagens tema detter det noe ned på listen.  Etter å vært i menighets byggende virksomhet i nærmere 40 år så gjør jeg meg noen refleksjoner.  Jeg tror at dette punktet, nemlig å vandre med Kristus i livets mange fasetter og ups and down, er den dimensjonen vi har fokusert for lite på. Vi snakker for mye om alt annet en hva betyr det egentlig å være en Kristus etterfølger når man er i studier, i jobb, bygger familie, har blitt besteforeldre eller er en leder i en eller annen form. Det å la Jesus bli Herre i sitt daglige liv er en øvelse. Den øvelsen blir livstil når man overgir seg til å følge og ikke lede. Det er en prosess som aldri tar slutt og en prosess som innebærer stadig å ville følge videre. 

Hvordan ville ditt liv sett ut om du tok disippel livet til neste nivå?


Snart valg i Norge.

Snart valg i Norge og i et levende demokrati har vi den enestående muligheten til å forme fremtiden til nasjonen. Faktisk og reelt. I dette blir vi kastet ut i valgets kval der vi faktisk må velge på det som skal velges på.

Når vi velger i politikken så velger vi ikke på enkelt mennesker men på det som partiet har som program erklæring. Om man er i tvil på hva man mener i poltikk kan man ta en valg kalkulator og bli om enda mer forvirret. Skulle du havne inn på partileder debatter og folkemøter er det en polarisering der de med best talegaver som stikker av gårde med terning kast. 

I dette er det personer over atten år gitt privilegium å ta del i valget. Det som velges får innflytelse og setter i gang sin politikk. Altså har vi alle et ansvar til å ta del i samfunnsutviklingen.  https://snl.no/politikk

«Politikk er aktivitet som går ut på å styre eller lede samfunnsutviklingen. Ofte knyttes ulike forstavelser til ordet «politikk». Det snakkes for eksempel om partipolitikk eller industripolitikk. Partipolitikk refererer til aktivitet rettet mot utformingen av offentlig politikk. Her dreier det seg om en kanalisering av påvirkning fra samfunnet til staten.» 

Etter en ganske stygg valgkamp mellom Donald Trump og George Biden så stakk Biden av gårde med en knapp seier. Det var få som egentlig trodde at han hadde en slik handlekraft som han har demonstrert. Fra dag 1 har han målrettet satt i gang så mye han kan av det han sa han skulle gjøre. Slik er det. Når vi her hjemme på berget bemyndiger et politisk parti til å lede og de evt sammen med andre setter politisk retning er som Jusleksikonet sier: 

«Politikk er den aktivitet som går ut på å styre eller lede samfunnsutviklingen og innebærer fordeling av goder og byrder i et samfunn ved bruk av makt. I praksis er politikk samspillet mellom den virksomhet som skjer i tilknytning til statsorganene og det øvrige samfunn.» https://jusleksikon.no/wiki/Politikk

Når du velger å gi din stemme er det ikke likegyldig. Din stemme teller. Det du mener er viktig behøver du ikke skrive på sosiale medier, Du kan gå inni i et avlukke og ta del i samfunns utviklingen. Din stemme teller. Ikke gi den til noen andre, det er uansvarlig. Noen mener at det ikke betyr noe med en stemme. Tenk om 1000 mennesker sa det samme? Det er 1000 stemmer som setter retning. Tenk om det er 10 000? Da snakker vi om å få reel innflytelse. 

Det kommende valget bør være en viktig valg for oss alle. Det er mye som står på spill i vårt samfunn. Jeg behøver ikke si hva jeg mener, men mitt hoved poeng er at det er en samfunns rett og privilegium å velge. Det er over 4,3 millioner som er stemmeberettiget. Sist kommune valg var det 64.7 % som brukte sin stemme. Den bør være høyere. 

Din stemme teller! Om vi alle tenkte at min stemme skal brukes til: «Politikk er den aktivitet som går ut på å styre eller lede samfunnsutviklingen og innebærer fordeling av goder og byrder i et samfunn ved bruk av makt.» Sitat Jusleksikon

Min stemme teller ikke bare for meg selv, den teller for samfunnet, utviklingen og fremtiden. Jeg vil gjerne oppmuntre til deltakelse og ansvarlighet i det som du tror er rett. Stå på!! Velg i vei!


#detnytter 

10apr21

#detnytter 

Dag Inge Ulstein er vår Utviklings minister i Solberg regjeringen. Han er en uredd og målrettet Bergenser som er i regjeringen med en hensikt. Om du følger han på Insta så bruker han hasjtagen #detnytter. Avbildet på et jorde i soltørket jorde med en Afrikansk kvinne. Nye planter og nye metoder skal til for å få sving på det lokale jordbruket og mette sultne munner. #detnytter sier han…. Ja gjør det nå det? Er ikke det en håpløs kamp mot en global forandring som vi aldri kommer til å vinne? De som tenker sånn har allerede tapt før vi startet på prosjektet. «Det er de som tror at de kan forandre verden som fornedrer verden» Sitat S. Jobs.  

Denne innstillingen om å bety en forskjell, bidra positivt og løsnings orientert er kjenne tegnede på endel mennesker. På samme måte er det sant på den motsatte side. De kommer av og til opp til overflaten som kritikk og meningsmotstander uten alternativer. Oftest blir entusiasmen om å tenke #detnytter blir er trekk på skulderen og ignorert.  Det er jo slik det alltid har vært og antakeligvis alltid vil forbli. Men de få som tenker at dette må vi jo gjøre noe med må få bedre kår bland oss. 

#detnytter kommer ut fra mulighets tenkning. I stedet for dette blir hardt eller kan umulig gå tenker en «detnytter person at her er det muligheter. 

Når vi startet Intro for 20 000 år siden tenkte vi at vi kunne gjøre det. Vi satte oss hårete mål og sa at i løpet av 10 år skal vi være i 5 byer og ha en fulltids bibelskole. Vi nådde målet samme måne som vi feiret 10 års jubileet. Var det enkelt. Ingenting er enkelt. Ingenting kommer av seg selv. Ingenting verdifullt skjer uten smerte. Dag Inge legger seg ned på jordet og arbeider sammen med denne kvinnen i et felles prosjekt som vil føre til noe. Dag Inge ser aldri fruktene i det han sådde på det jorde, men han så fruktene i sitt indre før han reiste til Afrika. «Den som gir seg har tapt» sa min tidligere markedssjef. Point there. Tenk om vi kunne begynne å se enda mer potensielt i ekteskapene, familien, relasjonen og arbeidsplassene. Ofte ser vi bare begrensningen og sammenlikner det vi har med det som andre har.  Ikke alltid se etter vinnerne men de som bærer potensialet men ikke noen har oppdaget enda. 

Hos den som lever ut troen sin, glitrer det i øynene; #detnytter. Håpet om en helbredelse for en liten gutt på sykehuset som legen har gitt opp. Rettferdighet for overgreps ofrene. En bedre fremtid for de marginaliserte og en tro på neste generasjon som er urokkelig. 

Etter en rolig periode i mitt eget liv med mye refleksjon og rydding i sjelslivet er det slike ting som Dag Inge som trigger mitt indre og min tro igjen. #detnytter Det nytter å oppmuntre. Det nytter å drømme og tro. Det er fremdrift og helbredelse i å engasjere seg i nettopp det som har potensiale #detnytter.

Takk Dag Inge for ditt utrettelig engasjement for utvikling. Jeg lar meg inspirere av ditt engasjement. 

jk


Hva i all verden tror vi på?

Guds Kjærlighet

Å være tilgitt gir tilgang. Det er som en billett inn til det som ligger foran. Å være i den tilstanden er ikke en engangs opplevelse. Det er som en kilde som er uuttømmelig, som aldri går tørr. Som en bank konto som aldri blir tom. 

Så hvordan kan man leve i denne tilgivelsen? Hvordan legger man seg til en livstil der dette blir endel av livet og ikke bare en engangs opplevelse fordi livet var vanskelig. 

Det å vite seg tilgitt kommer ut fra Guds natur og karakter. Han ER kjærlighet. Han GIR kjærlighet til den som vil ha det. Til enhver som vender seg til Han og sier: Kan jeg få? Da gir Han! 

Jeg har levd i dette i mange år. Jeg tok imot troen da jeg var 17 år og etter det har dette livet blitt endel av min virkelighet. Det vokser mer og mer frem og når man får store forandringer i livet, som sykdom, miste av noen kjære, kanskje mistet jobb er andre kriser så går vi alle lavere og søker etter bekreftelse og tilgivelse. Denne strømmen av kjærlighet er konstant. 

Å vite at man er elsker har så mange bieffekter på ens eget liv, men å få øynene opp på at man er elsket er kanskje den største sannheten i den kristne troen. Å være elsket skaper identitet, fred og glede. 

For å forstå at Guds kjærlighet ikke er en lett greie for Gud må man forstå hva Gud betalte for at dette skulle bli vår virkelighet. 

Problemet var at Adam og Eva brøt pakten som de hadde med Gud i Edens hage og synd, mørke og død kom inn i verden. Det betyr at det ikke var tilgivelse eller kjærlighet. Den var der men vi mennesker kunne ikke opplevde et. Det var konflikt, avstand og murer mellom Gud og oss mennesker. Dette var aldri Guds ide og med det samme dette hente så begynte Guds redningsplan. Hans plan var å sende sin sønn Jesus Kristus som en frelser for alle mennesker. Det var ikke lett. Det var Hans egen sønn og Bibelen selv sier det slik i Johannes 3:16  «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.»

Når man elsker så gir man. Generøsitet er et utslag av et kjærlighets fullt hjerte.  Guds hjerte ER kjærlighet. Johannes første brev 4:6 

«Gud er kjærlighet 
     7 Mine kjære, la oss elske hverandre!
          For kjærligheten er fra Gud,
          og hver den som elsker, er født av Gud
          og kjenner Gud,
     8 Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud,
          for Gud er kjærlighet.»

Gud gir av den Han er, kjærlighet. Når vi mer og mer ser inn i denne sannheten, så vokser også vår forståelse av HVEM han er. Her bli man ikke utlært eller kommer i mål. Det er en relasjon som utvikler seg og man skjønner mer og mer hva dette er og hva det betyr. Det kan også gå andre veien om man ikke dyrker relasjonen og søker å forstå hva det det betyr i det daglige livet. 

Jeg vil gjerne utfordre deg som har vært en Kristus troende en stund: Ikke ta dette for gitt, eller bli en ekspert i Guds kjærlighet! Når alt er sagt så mottas denne kjærligheten av Nåde og det var ikke en lett for giveren, Gud å komme frem til dette punktet og se sin egen sønn død for våre overtredelser, feil, synder og mangler. Men kjærligheten seirer alltid. Gud gav! Jesus betalte den prisen som trengtes og alt dette var av kjærlighet til oss alle. De som har levd, lever og kommer til å leve. De som tror og er kjempekristne og de som ikke troer på noe eller tror på noe annet. 

Kjærligheten fra Gud er uendelig og er nok til alle som søker Han! Det er nok å rekke ut en tanke, en hand og si jeg tar i mot. Da og bare da starter en reise som er basert på guddommelig kjærlighet som gjør at man kan oppleve tilgivelse, identitet og håp i livet sitt. Ber om at du som leser dette skal forstå denne gaven og ta imot av Guds Kjærlighet. 

Denne sang klassikeren sier noe om Guds Kjærlighet:

Jesus loves me, this I know
For the Bible tells me so
Little ones to Him belong
They are weak, but He is strong

Yes, Jesus loves me
Yes, Jesus loves me
Yes, Jesus loves me


The Bible tells me soJesus loves me, He who died
Heaven’s gate to open wide
He will wash away my sin
Let His little child come inYes,


Yes, Jesus loves me
Yes, Jesus loves me

Jesus loves me
The Bible tells me soYes,
Jesus loves me
Yes, Jesus loves me
Yes, Jesus loves me
The Bible tells me so
The Bible tells me so


Jesus, Hva er det med det navnet?

Hva i all verden tror vi på? Eller rette sagt, HVEM tror vi på? Alle tror på noe i en eller annen form. Vi tror på en kraft, en hendelse, en teori eller en historie om noe.

Jesus er et navn som betyr, Gud frelser. Han fikk det av moren, Maria. Han levde for over 2000 år siden men er mere populær en alle andre etter alle disse årene. Akkurat DET kan ikke sies om alle andre som har levd. Pop stjerner, Konger og filosofer. En enkel gutt, oppvokst i et lite land i Midtøsten. Ingen hær eller revolusjonerende teknikk med innovasjon som satte alle konkurrenter ut av spill. Han var en enkel men kraftfull ung mann som hadde en agenda: Demonstrerer Guds Rikes tanke til noen få mennesker som skulle multiplisere dette ut til hele verden. Han fikk det til. Det Han sa ble til virkelighet og planen er «In progress» VG siterer i denne artikkelen TIMES Magazin: 

1. Jesus
2. Napoleon
3. Muhammed
4. William Shakespeare
5. Abraham Lincoln
6. George Washington
7. Adolf Hitler
8. Aristoteles
9. Alexander den store
10. Thomas Jefferson
11. Henry VIII av England
12. Charles Darwin
13. Elizabeth I av England
14. Karl Marx
15. Julius Caesar
16. Queen Victoria
17. Martin Luther
18. Joseph Stalin
19. Albert Einstein
20, Christopher Columbus

Dette er så enormt mange store navn, history makers and World shakers. Men ikke alle gode og selv om man legger igjen noe i historien er det ikke alltid det betyr noe i dag?

Så hva er hemmeligheten bak suksessen? Hva ideen Hans? Hvorfor har han overlevd alle kriser, kriger og nederlag. Han overlevde (bokstavelig) det å dø?

Det er sikkert 10 000 grunner til dette men han selv sier at Han er kommet for å forkynne, proklamere og leve ut de Gode Nyhetene. Hva er det da? Det er at Gud elsket oss så høyt at Han gav sin egen sønn Jesus som en soning for alle våre feil, mangler og synder. Til og med våre sykdommer tok Han på seg. Dette er de tidløse og enkle sannhetene som INGEN andre kan hamle opp med, og mange har prøvet på det men enda ingen greier å matche. Han er Nåde og Sannhet. Han gir sannhet og nåde. Sannheten om seg selv og sannheten om oss selv. Johannes evangelium sier 1:15 Johannes vitner om ham og roper ut: «Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet før meg, for han var til før meg.» 16 Av hans fylde har vi alle fått,
nåde over nåde. 17 For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. 18 Ingen har noen gang sett Gud,
men den enbårne, som er Gud,
og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er. 

I nåden er frelsen som grunntone og Han vil frelse oss fra alt det destruktive og ikke minst frelse oss fra oss selv. Han er ikke gått ut på dato og hadde et budskap for fortiden men i dag er det samme budskapet. For deg og meg. Alle i din verden. De med en kristen kultur bakgrunn og de som kommer ut fra andre religioner og de som ikke har noe forhold til tro eller religion.  Det er nåde nok for alle. Den nåden er som en åpen himmel der det bare er gode gaver. 

Noe av det mest geniale med det Jesus sier er at Han viser oss veien til Gud og ikke bare det men viser oss HVEM Han er. Helt i begynnelsen av brevet til Hebreerne i det Nye Testamentet kan vi lese: «Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden.  3 Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord.»

Noen av de som gikk sammen med Jesus da han vandret på jorden skrev det slik i Apostlenes gjerninger, dvs de som hadde levd nært på Jesus i tre år sa dette om han: «Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham.» Apostlenes gjerninger 10:38.

Om man vil utvikle sin tro og lære hva den kristne tro handler om så kommer man ikke utenom Jesus. Han er som grunnsteinen i den kristne troen. Han er troens opphavsmann og fullender sier noen skrifter. Her kommer troen imot oss istedenfor for at vi selv må krampaktig produsere noe selv. Noe av det beste med denne mannen Jesus, er at han er fortsatt oppegående, tidløs og nærværende. Du kan nå han akkurat der du er nå. Uansett hva livet har gjort med deg eller du har gjort med livet så er det bare å sette i gang den reisen mot livets sentrum som er Jesus Kristus. Han er den vi stiller klokken etter. Han har etablert vår etikk undervisning og gitt oss et humant menneskesyn og det beste er at Han vil være en venn, og nærværende kraft i din reise fremover, enten den er lys eller krevende. Hvor man gjør det? Well, du gjør det som er naturlig for deg. Snakk med Han, Les i Ordet Hans, snakk med noen kristne og be sammen? Send meg gjerne en mail. Han er mere nærværende en hva du kan forestille deg. 

Oppsumert er dette Jesus Kristus gav oss:

  • Nytt liv 
  • Evig liv 
  • Godt liv 

Vet ikke med deg men dette treffer meg hjemme. Lykke til med din egen troes reise og ikke hold tilbake. Han er der!


Tilgivelse

19feb21

Hva i all verden tror vi på?

Tilgivelse er et spennende konsept. Er det mulig å tilgi når andre har såret meg og virkelig har tråkket over. Fysisk, Psykisk eller andre måter. Så mange av oss bærer på ting som livet har påført oss og som har blitt vanskelig. Å bli mobbet på skolen, i venne gjengen eller overtredelser av foresatte gjør et enormt inntrykk i våre sinn. I voksen alder klan man bli en del av psykologiske verdens kriger på arbeidsplasser, familie og i organisasjons livet. Desverre ser det ut som om det å bli såret, prøvet og testet er endel av livet. MEN det gjør ikke livet enklere for det. 

Dette med å tilgi er noe som krever mye av oss. MEN hva har det med tro å gjøre?

Selve fortellingen i bibelen er som følger: 

Gud skapte noen mennesker og alt var harmoni. Så kommer en konflikt og hele harmonien ble ødelagt og avstand kom. Gud ble lei seg og det ble menneskene også, men det gikk veldig lang tid før det ble en forsoning på konflikten. Gud fikset opp med å sende sin Sønn for å sette oss fri fra oss selv og alt vi har messet livet til med. Når Jesus døde på korset så var det vi kaller en stedfortredende død. Dvs at Han betalte det jeg ikke kunne. Han ble den som fikset opp og tilgav oss. Og dette kommer ut av at Gud er kjærlighet og gjør kjærlighet. 

Johannes 3:16-17 sier: «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham»

Dette er kjernen i den kristne tro. «At vi messet opp», Gud kom oss i møte og tilgav oss og når vi velger å ta imot tilgivelsen så etableres en ny relasjon. 

Å bli tilgitt er noe som vi alle lengter etter. I det store og det lille. MEN å tilgi er noe av det mest utfordrende som finnes. Spesielt å tilgi når andre har villet og gjort stygge ting mot meg! Å be om tilgivelse sitter også mange ganger langt inne. Det finnes noe ydmykende i hele konseptet. Å tilgi urett, harde ord og vanskelige situasjoner krever mye av oss alle sammen. Men når det er sagt så er det faktisk ingen vei utenom. Skal man få til sitt eget liv og finne en vei videre så er tilgivelse å gi slipp på retten til hevn. 

Å tilgi er ikke det samme som å gi den andre parten rett eller ikke mene at dette var galt, men det betyr å gi opp retten til hevn. 

Tilgivelse er i den kristne tro å ta imot tilgivelse fra Gud som Han tilbyr gjennom Jesus Kristus. Det er Guds gavepakke nr 1! En tilgivelse uten en gjemt agenda og det beste er at når Han tilgir så er det OGSÅ glemt og blir ikke brukt mot på et senere tidspunkt. Til og med når du gjør noe feil igjen så blir ikke dette tatt opp igjen. Egentlig en utrolig måte å tilgi på. Jesus sa til vennene sine på spørsmål om hvor mye skal vi holde på å tilgi: 7 x 70= altså 490 ganger. Da vil noen si at 490 er limit, men det var nok litt dypere Jesus tenkte på. Å tilgi er noe man gjør, igjen, igjen og igjen. Det er som en kjærlighets full mor og far. De tilgir sine barn. 

En ateist sa det slik i en debatt TV program i Engeland: «Det jeg misunner dere kristne mest er at dere har noen som kan tilgi dere.»  Dette er en utrolig sannhet. Å bli tilgitt uten å gjøre seg fortjent til det. Det er bare å spør etter det så kommer det uten å at det blir stillt krav, penger, gjerninger eller andre ytelser til. 

I mellom å gi tilgivelse og ta imot tilgivelse er livet. Alternativet er ikke et alternativ. Å ikke tilgi er å skade seg selv og sine omgivelser. Å tilgi er å ta imot skaper opprettelse og helbredelse. Å ikke tilgi skaper bitterhet og destruktive liv. 

Men å tilgi er ikke det samme som å glemme eller å skru av hjernen og minnet og gjøre som ingenting har hendt. Tillit og troverdighet er noe helt annet mellom menneskelig. Det tar lang tid å bygge opp igjen den broen som ble ødelagt. Det er ok.

Jesus sier når han henger på korset: «Far, Tilgi dem fordi de vet ikke hva de gjør.»

Tilgivelse er «Tipping point» i den kristne tro. Vi blir tilgitt fordi en med en slik makt gir den til oss uten å kreve noe. Det kalles NÅDE. Den er gratis, Den er for alle. Den er for alle ting.

Den er utrolig! 

Vår utfordring er å gjøre det som Paulus sier i et brev til en kristen menighet i Tyrkia:

Efeserne 4: 32 «Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.»

Hva tenker du?

  • Tror du Gud vil tilgi deg? Hvorfor? Hvorfor ikke?
  • Er det noe du ikke kan tilgi? Hvorfor? Hvorfor ikke?


TRO?

15feb21

Hva er TRO?

Alle tror på noe! Eller skal vi si at vi tror på så enormt mye forskjellig. Noen tror på «The Big Bang». Andre tror på evolusjons teorien. Atter andre mener at Gud står bak alt som finnes og ble skapt på 6 dager. Andre tror på det samme bare at det tok 25 tusener billioner år. Også er det de som ikke tror på noe, bare at alt finnes finnes og «Who Cares».

Oppsummert så må man kunne si at vi alle tror på noe i en eller annen form. Å ikke tro er det samme som å skru av hjernen og fornekte logisk tenkning om at alt har et opphav og at det MÅ finnes en kraft eller Gud i en eller annen form.

Vår tror får næring i det miljøet vi vandrer og får input. Vår mangel på tro det samme. Der det finnes fokus på troen og opphavet til det man tro på vil det skapes en felles troes forståelse. Eller mangel på.

Alle tror på noe er min påstand og mitt oppfølging spørsmål er: Hva tror du på? Det er ditt valg, mitt valg og vårt eget ansvar. Jeg er oppdratt i et hjem der troen på Gud som den er beskrevet i Bibelen er den troverdige og sanne Gud. Jeg strevde med å følge den rette tro og rette vei når jeg var ung. Etter mine runder med «Piker Vin og Sang» så ble det en overbevisning om det ikke er en teori eller en lære men en virkelighet. Fra det punktet har jeg forsøkt å finne ut av troens vanskelige og inspirerende landskap. For dette er ikke lett og den som sier det, har ikke gått særlig dypt i problem kompleksene. Derfor tror vi, tviler vi, undrer vi og er på vei i troens rike. Det finnes mange gode metoder for å gi utrykk for troen eller tvilen. Noen står på et gatehjørne og roper ut sitt budskap om tro. Andre skriver det på sosiale medier. Det er alt av god mening. Når det gjelder troen vår så blir den trygg og sterk når den er personlig, dvs at den er erfart og bearbeidet og blir som et fundament. Først da blir den det anker festet som holder i livets stormer. Jeg tror aldri en personlig tror gir alle svar på alle spørsmål man har eller hører, men at den gir trygghet og ro til å leve i paradokser som livet gir oss. I kristen tro enes man om Den apostoliske trosbekjennelse:

«Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.  Amen.»

Ganske interessant dette med troes bekjennelse. Det man sier, hører og taler skaper troes paradigmet. Når man lytter til mennesker og ser på hvordan man tar valg og tenker om seg selv så er det ofte et resultat av sin egen troes bekjennelse. Noen har mere tvil i sin bekjennelse men vi er et resultat av det vi tror på. 

Jeg er en Kristus troende og finner det meningsfull og lar meg påvirke av det som går den veien. Her er en tanke fra han som skrev 2/3 av det Nye Testamentet i Bibelen, Paulus: 

«Vi har den samme troens Ånd som det står skrevet om: Jeg trodde, derfor talte jeg. Også vi tror, og derfor taler vi. For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp sammen med ham og føre oss fram sammen med dere. Men alt skjer for deres skyld, for at nåden skal bli stor og få takken til å stige fra så mange flere – til Guds ære. Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig.»

2. Korinter 4:13-15,18

Troen dreier seg ikke om det synlige men det som IKKE er synlig. Vi kan jo ikke tro på noe man ser? Troen er noe som stikker lenger og dypere. Det er en type overbevisning om et Håp man har overbevisning om. Vi ser jo ofte at vi tror at det blir godt vær i morgen. Vi tror på de aksjene, at livet blir slik og slik. I Bibelsk forstand blir troen vår utfordret til å tro og leve i Håpet om at det som Gud sa er sant. 

Hva tror du?

Hva sier du til deg selv?

Hva definerer troen din?

Hvor tror du mere en du tviler? 

Min oppfordring til deg er å gi næring  til troen din, din personlige tro og ikke bare det som foregår rundt deg og hva alle andre mener men gå hakket dypere og finn ut av dette med tro. Jeg vil bli med deg på vandringen. Send meg gjerne en mail med spørsmål eller kommentarer. 

Jk


Hva i all verden tror jeg på?

Eller skulle jeg si: Hva i all verden tror DU på?

Denne bloggen har jeg skrevet på i mange år. Jeg tar nå en sving inn i neste sesong og tar med det som ligger der. Det er tanke gods på livet, vandringen og troen. 

Jeg ønsker å sette fokus på: «Hva i all verden tror jeg på?»

Kanskje du ikke tror eller bare tror litt eller tviler mye mer en du tror?

Her om dagen satt jeg å ventet på en venn på en kafe. I mellomtiden fikk jeg kontakt med sidemannen som også ventet på noe. Vi snakket sammen og selvfølgelig snakket vi om tro. Han var agnostiker og vurderer om det er i det hel tatt finnes noe å tro på, men kanskje? Da ble det klart for meg at å gi noe som kan gi næring til, eller å forøke eller vokse frem en sterkere, grundigere og tryggere tro er KJEMPEVIKTIG! 

Jeg har jobbet med tittelen og rå utkast til en bok i 4-5 år. Av forskjellighet årsaker så har det stoppet opp, men nå vil jeg legge ut på en reise der jeg blogger om troen og «Hva i all verden tror jeg på»

Det blir korte innputt og refleksjoner. Kanskje noen videoer med samtaler også, men grunnleggende å klargjøre hva kristen tro er.

Velkommen til å bli med på reisen. 

Noe av inspirasjonen min er: «Kunne vi påvirket litt dagens mennesker til å følge Kristus tettere og søke å forstå Guds Ord bedre?»


Hva er sunnhet?

11mar17

Hva er sunnhet?

I alt burde vi søke det sunne, fordi der er det godt å vær. Der vokser ting naturlig og det er meget attraktivt.

La oss først se på hva usunnhet er.
Det er det som ødelegger livene, relasjonen våre. Det er det som bygger murer instedet for broer. Det er der det lukter død og fordervelse. Der som folk flukter fra. Kan være manipulering, vold, maktbruk og destruktive prosesser.
Ofte forlater vi ikke det usunne fordi vi er last inn i noen relasjoner eler systemer.
Det skal egentlig mye til å komme ut av noe du eller jeg har vært over i tid. Vi føler vi forlater noe og straffer de og at jeg er bedre enn de.
Det er mange farger av usunne relasjoner, systemer og kirker eller familier for den slags skyld.

Hva er sunnhet?
Det er det gode spørsmålet!
Det er en tilstand av god atmosfære, gode ord, verdier og en sens av fremtid og håp. Det er en plass som er attraktiv. Det er en gjeng med folk som ikke manipulerer men frigjør og setter mennesker fri til å oppnå det potensialet som ligger i den enkelte.
Det sunne miljøet dreier seg ikke om meg. Det dreier seg om oss. Det sunne miljøet er å se den ene instedet for å konsentrere seg om mengden. Det er der du er trygg, det er der du kjenner at du slapper av og er hjemme, slik som du er.

Det betyr ikke at det ikke finnes tydelighet og klare verdier og normer. Tvert i mot. Tydelighet skaper trygghet. Om vi ikke står for noe så faller man for hva som helst. Som en mor og far som har omsorg og kjærlighet for sine barn så skulle de som fasiliteter en små gruppe, de som ha ansvaret for en sosial sammenheng være tydelige men omsorgsfulle. De skulle se den ene og frigjøre den til sitt potensiale.

Jeg drømmer om sunne bære kraftige familier der barn vokser opp med sunne verdier som kan føre neste generasjon en vei som fører til glede, fred og sunn kjærlighet. Jeg drømmer om at det sunne kristne nådebaserte evangeliet kan bli forstått for dagens mennesker som ikke dømmer mennesker men som elsker mennesker. Jeg drømmer om livskraftige og sunne felleskap som lever ut en atmosfære av liv som er så attraktivt å de som har fått riper og sår av livet, av det usunne. Når DET mennesket blir endel av et sunt felleskap starter frigjøringa fra gårsdagens negative opplevelser og helbredes og håp sees i horisonten.

Livet er urettferdig. Det sunne er rettferdig, ikke nødvendigvis fullkomment, men rettferdig. Ikke fordi jeg ser alt rett men fordi vi sammen ser mot han som sa at du blir rettferdig når du tror på meg. Han het Jesus Kristus….


Syria Krisen

22jan16

Syria krisen

Sandnes 22/01-16

 

Hva er det som skjer her? Hvorfor sender vi familier, voksne barn og syke ut av landet vårt.

Det er jo mye jeg ikke forstår i dette. Kvoteflyktninger, det politiske spillet og hva det koster og hvordan vi all verden v skal greie å integrere nye mennesker på en god måte når historien viser at vi ikke er noe særlig gode på dette.

Jeg vet ikke hva som fikk politikerne til å sette nødbremsen på i høst når det kom masser av mennesker på en grense overgang. Det er jo ikke slik at folk slutter å komme fordi om vi stenger yttergrensen av vår grense til Schengen eller Svinesund.

Ja jeg vet dette er komplisert. Me kan vi være litt menneskelige oppi dette? Se for deg en familie på tre. Mor og far og en jente på 6. De har flyktet fra et helvete på jord der det ikke finnes noe å leve av eller for. De har hørt om en trygg havn oppe i Europa et sted. De bruker alle pengene sine på p finansiere denne reisen gjennom Russland i dette tilfellet og betaler seg ut av enhver situasjon til menneske smuglere som skaffer gamle biler, busser og til slut sykler til over pris som deretter dumpes. Når de kommer til det lovede land så får de gaver, en seng og prosessen til trygghet starter. De lokale kommer med mat, leker og vil være på tilbud siden. Sp komme en liste på veggen opp og de skal UT i minus 30 grader til Murmansk fordi de kjørte feil rute til Norge og Schengen. Stopp litt der og tenk deg hvordan denne jenta opplever situasjonene der far er i ferd med å gi opp. Ingen penger igjen. Mor gråter. Hva i all verden er det dette. Jeg sier ikke at vi skal ta inn 1,5 mill men vi skal og må behandle mennesker med neste kjærlighet. Det kan vi om vi vil og det må vi fordi det er rett.

Jeg blir usikker på Frp og regjeringen når den er så retorisk og mangler så til de grader empati i dette. Å se Sylvia Listhaug parere motstanderne er godt jobba men oppleves som kaldt og kynisk. Joda Norge er i tidenes nedtur, økonomisk og en arbeidsledighet. Men skal det være argumenter.

Jeg er ikke politiker og har ingen ambisjoner og så er jeg enormt takknemlig for at vi har politikere, kvinner og menn som tør og vil stå frem med sine verdier og standpunkt. Og da er det for oss som velger disse politikerne og vurdere om de gjør det vi vil de skal gjøre.

Men nå tror jeg det kan være på plass med en bønn eller to og be til Gud Han som gir oss sin visdom til å handle rett.

Jeg vil ikke være med i et hylekor som retter skytset mot et part eller en politiker men jeg vil være med i den gjengen som ber for politikerne, politiet, direktoratene og arbeiderne om at vi her og nå kommer opp med en håndtering av mennesker i nød her på norsk jord som er human, rettferdig og tålmodig.

Politikk er å fordele ansvar og goder i samfunnet og vi ber om alle disse nå får visdom til å gjøre noe godt for mennesker på flukt! Amen.

Bibelen oppmuntrer oss:

Ordspråket 3:27 Når det står i din makt å gjøre det gode,
skal du ikke holde det tilbake
fra den som har rett på det.

 

Pastor J.